İHA’LAR İLE DENETLEME, ANALİZ VE GÖRÜNTÜLEME

Rüzgar türbini ve güneş panelleri tarlaları, elektrik ve petrol nakil hatları, tren rayları, uçak ve gemi gövdelerinin İHA tabanlı analizi ve denetimi.