TARIMDA İHA’LAR İLE MAHSÜL ANALİZİ

Ekin ve mahsüllerin havadan verim-hastalık-olgunlaşma analizinin yapılması; bu verilere göre hasat ve nadas kararı alınmasını sağlanması ve bilimsel tarım yaklaşımı uygulamaları.