Zirai Dronla Tarla İlaçlama – Artıları ve Eksileri

Her geçen gün çiftçilerimiz tarlalarında zirai ilaçlama dronlarını daha çok kullanmakta, dronlarla tarlaya ve mahsule zarar vermeden tarlalarını havadan ilaçlayarak traktörle yapılan ilaçlamanın handikaplarından kurtulmaktadır. Peki çiftçilerimizin uzun yıllardır traktörle yaptıkları bu işlemi artık yeni nesil dronlarla yapmak ne kadar mümkündür? Bu yazımızda bu konulara değineceğiz.

Önyargılardan Kurtulun !!!

Öncelikle belirtmek gerekir ki, yeni teknolojiye geçiş sürecinde ve insanların daha önce hiç kullanmadığı yeni bir ekipmanı kullanmaktaki en önemli engel, yeni teknolojilerin ve yeni iş yapım yöntemlerinin bilinmezliği, insanların bilinmeze karşı olan korku ve önyargılarıdır. Dronlarla ilaçlama işleminde de, çiftçimize uzun yıllardır kullandığı traktör yerine artık havadan ilaçlama yapacak bir yöntem ve araç önerilmektedir. Dünyada henüz 4-5 yıllık geçmişi olan bu yöntemi Türkiye’deki çiftçilerimiz birkaç yıldır kullanmaktadır.  Özellikle Edirne, Balıkesir, Samsun, Konya, Adana, Bursa illerindeki çiftçiler bu alanda öncü olmuştur. Edirne ilinin İpsala ve çevre ilçelerindeki Çeltik üreticilerinin birçoğu zirai dronla ilaçlama yapmaya başlaması ile Türkiye’deki en yoğun zirai dronla ilaçlama faaliyeti bu bölgede sürdürülmektedir.

Tarlaya zarar vermeden havadan ilaçlama çiftçiler için büyük bir kolaylık

Peki çiftçilerimizin bu yeni teknolojiye tutumları nasıldır? Çeltik eken bir çiftçinin tarlasının sulak olması sebebiyle ilaçlama yapan traktörün tarlada zorlanması, mısır eken bir çiftçinin mahsulünün büyüdükten sonra mısırda oluşan sinekler sebebiyle veriminin % 20-25 oranlarına kadar düşmesine rağmen tarlaya traktör sokamaması, pamuk eken bir çiftçinin pamukta oluşan kurtçuktan dolayı verim kaybına uğraması ancak ilaçlamada traktörü kullanması durumunda da mahsulünün zarar görmesinden korkması sebebiyle traktörü ilaçlamada kullanamaması gibi durumlar çiftçilerin dronla ilaçlama alanına yönelmesine sebep olan, traktörle ilaçlama yönteminin handikapları arasındandır. Çiftçinin dronla yaptığı ilaçlamada, tarlaya hiçbir ekipman girmemektedir. Bilakis, dronun havadan yaptığı otonom görevlerle tarlaya istenen dozda atomize halde ilaçların püskürtülmesi ile mahsuller zarar görmeden çiftçiler herbisit, fungusit vb. ilaçları tarlalarına uygulayabilmektedir. Çiftçiler için zirai dron teknolojilerinin sağladığı bu imkan adeta ilaçlama alanında bir devrim niteliğindedir ve gelecek 10 yılımızı şimdiden şekillendirdiği yadsınamaz bir gerçektir.

Çiftçilerin zirai dronla ilaçlamaya karşı olumsuz yaklaşımı artık yerini dronla ilaçlamaya karşı güvene bırakmaktadır

Peki dron konusunda çiftçilerin olumsuz yaklaşımları var mıdır? Tabii ki bazı çiftçilerimiz bu teknolojinin kullanılmasına mesafeli yaklaşmaktadır. Dronla ilaçlama yapılması noktasında çiftçilerin kafalarında cevap aradıkları en önemli  soru, traktörle ilaçlamada kullanılan dönüm başı 20-30-40’ar litrelik su miktarlarının dronla ilaçlamada yaklaşık 1 litre olarak uygulanmasının olumsuz etkileridir, ancak bu konudaki tereddütler zamanla azalmaktadır. Bu tereddütlerin azalmasında, dronla ilaçlama hizmetini alan yahut dron satın alıp da kendi tarlasına ilaç atan çiftçilerin, olumlu görüşlerini etrafındaki diğer kararsız çiftçilere iletmesi önemli rol oynamıştır. 1 litre suyla tarlalarına attıkları ilaçların olumlu sonuçlarını tarlalarında gördükten sonra dronla ilaçlamayı etrafındaki diğer çiftçilere öneren kullanıcılar, dronla ilaçlamaya karşı mevcut önyargıları azaltmıştır.

Dron teknolojisi ile az miktarda su ile etkin ve verimli tarla ilaçlaması artık mümkün

Zirai dronlarda kullanılan teknolojide dronların pompaları ile basılan ilaçlar atomize bir şekilde dronun nozüllerinden püskürtülmekte, pervanenin aşağıya doğru havayı itmesi ile nozüllerden püskürtülen ilaçlar tarlaya homojen bir şekilde nüfuz etmektedir. Dronlarda kullanılan bu püskürtme ve itki kuvvetinin avantajları ise, çok az miktarda kullanılan su ile karışmış ilacın homojen bir şekilde tarlaya nüfuz etmesi ve çok rüzgarlı havalarda bile dronla ilaçlama yapmanın mümkün olmasıdır. Rüzgar her ne kadar traktörlerle ilaçlamada ciddi bir engel olsa da, dronla yapılan ilaçlamada rüzgarın aynı oranda olumsuz etkisi olmamaktadır. Bu durum ise dronların dönen pervanelerinin tarla yüzeyine doğru havayı ciddi bir basınçla itmesinden kaynaklanmaktadır. Traktörle yapılan ilaçlamalarda sadece nozüllerden yani ilaçlama tankının memelerinden pompa vasıtası ile püskürtülen ilaçlar, dronlarda ise hem pompa basıncı hem pervanenin hava basıncı ile tarlaya itilmekte, bu da rüzgarlı havalarda bile yüksek bir ilaçlama verimi elde etmeyi kolaylaştırmaktadır. Dron ile ilaçlamanın birçok avantajını gözlemleyen çiftçilerimiz gün geçtikçe bu yeni teknolojiyi benimseyip tarlalarında uygulamakta, dron kullanımı her geçen gün birçok şehirde çiftçilerin tarlalarını ilaçlamak için başvurduğu yöntemler arasında yerini almaktadır.

Diğer yazılarımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz:

Zirai Dron Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Yeni İş Fikriniz – Zirai Dronla İlaçlama Yaparak Para Kazanmak